Şanlıurfa Tabip Odası Olarak Vali Yardımcıları Ahmet Fatih SUNGUR ve Yeliz MERCAN’ı Ziyaret Ettik.

16.01.2024 tarihinde,  Şanlıurfa Tabip Odası Yönetim kurulu üyeleri olarak, Vali Yardımcıları Ahmet Fatih SUNGUR ve Yeliz MERCAN’ı makamlarında ziyaret ederek meslektaşlarımızın öncelikle yereldeki ve genel sorunları ile ilgili, tespiti ve çözüm yollarına yönelik görüşmeler gerçekleştirdik.

Öncelikle Sayın Mehmet Fatih SUNGUR ile yaptığımız görüşmede; 26.12.2023 tarihli Mahalli Çevre Kurulunun 2023/100 Karar sayılı kararında belirtilen sağlık tesislerinde tıbbi atık üretimi ve bertarafı hususlarında kararın özellikle özel muayenehanelerde çalışan hekimler için adil olmadığını ve tıbbi atık üretme miktarı gözetilerek alt limitin yeniden değerlendirilmesi ve mağduriyetin giderilmesi yönünde taleplerimizi ilettik. Akabinde, konu ile ilgili yeni düzenlemelerin yapılmasına ilişkin resmi başvurumuzu Şanlıurfa Tabip odası üzerinden hazırlayarak gönderdik.

Ardından, yerelimizde sağlık alanından sorumlu Vali Yardımcısı Sayın Yeliz MERCAN’ı makamında ziyaret ederek; Şanlıurfa ve ülke genelinde artan solunum yolu hastalıkları ile ilgili gerekli önlemlere ilişkin Valilik makamınca yapılacak çeşitli duyurular ve alınacak önlemlerin toplum sağlığı açısından hem gerekli hem de çok önemli olduğu yönünde görüşlerimizi ilettik. 

Bunun yansıra hekimlerin ağır çalışma koşulları altında çektiği sıkıntılar, yakın zamanda ilimizde gerçekleşen genç meslektaşımızın ölümü ve yerelin yanı sıra ülke genelinde yaşanan sıkıntılarla ilgili görüşlerimizi ileterek, insana yaraşır koşullarda çalışma taleplerimizi dile getirdik. Şanlıurfa özelinde; hekim sayısının yetersiz olması, ağır çalışma koşulları nedeniyle yeni gelecek hekimlerin ilimizi tercih etmemelerine ve görev süreleri bittiğinde ayrılmaları bu sorununun derinleşmesine neden olduğu, ayrıca zorlayıcı koşullara müdahale edilmesi yönünde bir önlem alınmadığında, bunun faturasını öncelikle Şanlıurfa halkının ödeyeceği konusunda görüşlerimizi ileterek önlemler alınması ve yerelde yeni politikalar geliştirilmesi yönündeki taleplerimizi ilettik.

Vali Yardımcılarının bu konularla ilgili olumlu yaklaşımları ile taleplerimizi dikkate alacaklarını ve çözüm üretilmesi yönünde gerekli tedbir ve uygulamaların hayata geçirilmesi için görüşmeler yapacaklarını belirtmişlerdir. Nazik ev sahiplikleri için kendilerine teşekkür ederiz.Ara