Dr. Bulut EZER

Dr. Bulut EZER

Başkan

Aile Hekimi, Eyyübiye Uğurlu ASM, ŞTO Büyük Kongre Delegesi (2016-2018), TTB Aile Hekimliği Kolu Yürütmesi Üyesi(2020-2022), Şanlıurfa Tabip Odası Genel Sekreteri (2020-2022)Dr. Fırat ERKMEN

Dr. Fırat ERKMEN

Genel Sekreter

Genel Cerrahi Uzm. Balıklıgöl Devlet Hastanesi, TTB Denetleme Kurulu Üyesi (2020-2022)Dr. Kemal YÜKSEKKAYA

Dr. Kemal YÜKSEKKAYA

Muhasip Üye

Aile Hekimi, Ertuğrulgazi ASM, Şanlıurfa Tabip Odası Denetleme Kurulu Üyesi (2020-2022)Dr. Ebru kirazoğlu yıldırım

Dr. Ebru kirazoğlu yıldırım

Veznedar Üye

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzm., Özel Şanmed Hastanesi, Şanlıurfa Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi (2020-2022)Dr. Derya Bulgur Kırbaş

Dr. Derya Bulgur Kırbaş

Üye

Adli Tıp Uzmanı, Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma HastanesiDr. faik TATlı

Dr. faik TATlı

Üye

Genel Cerrahi Doçenti, Özel Metrolife Hastanesi, Şanlıurfa Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi(2020-2022)Dr. Kenan GENGEÇ

Dr. Kenan GENGEÇ

Üye

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Özel Metrolife Hastanesi, ŞTO Denetleme Kurulu Üyesi (2016-2018), ŞTO Büyük Kongre Delegesi (2018-2020), ŞTO Yönetim Kurulu Üyesi (2020-2022)Yönetim Kurulu Kararları


Mali Raporlar