1 Temmuz 2023 – 31 Aralık 2023 Dönemi Şanlıurfa TTB-HUV Katsayısı 29,46 Olarak Belirlenmiştir

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından alınan kararla 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren yılın ikinci yarısında uygulanacak TTB- HUV katsayıları güncellenmiştir.

Buna göre TTB Özel Hekimlik Uygulamalarında 2023 yılı 2.dönem (01.07.2023 – 31.12.2023) için;

- Şanlıurfa ili katsayısı 29.46

olarak belirlenmiştir.

Türkiye genelinde illere göre uygulanacak katsayı listesine

https://www.ttb.org.tr/katsayi_goster.php?Guid=a7f6e60e-1107-11ee-b527-
1d7f2743da7c

linkinden ulaşılabilir.

Saygılarımızla,

ŞANLIURFA TABİP ODASIAra