İşyeri Hekimliği Yapan Üyelerimize Duyuru

Sayın Üyemiz,


     Bilindiği gibi Çalışma Bakanlığı, İşyeri Hekimliği yapan hekimleri İSG KATİP denilen bir sistem ile takip etmektedir. İSG Katip’te yayınlanan ve tebliğ yerine geçen, iş yeri hekimliği yapmakta olan üyelerimiz tarafından yayınlandığı fark edilmediği takdirde, maddi ve manevi zarar görebileceğini düşündüğümüz aşağıdaki açıklamaları üyelerimizle paylaşma gereği duyduk.
İSG KATİP, 06.07.2018 tarihinde yayınladığı duyurularda, ‘’Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve yöneticilik yapmayan tabipler ve Aile Hekimlerini, kurum ve kuruluşlardaki çalışma saatleri dışındaki çalışmalarının aylık 30 saati geçemeyeceğini ‘’ hatırlatarak , aksi takdirde işlem yapılacağı şeklinde uyarmaktadır.
Yine İSG KATİP’in 06.07.2018 tarihli diğer duyurusunda, 4857 sayılı İş Kanununda haftalık çalışma süresinin 45 saat olarak belirlendiği, fazla çalışma sürelerinin de ancak tam süreli çalışılan işyerlerinde yapılabileceğini hatırlatarak , birden fazla işyerinde çalışan hekimleri uyararak, aksi takdirde işlem yapılacağı ifade edilmektedir.

                                                                                                                                 Şanlıurfa Tabip Odası

İlgili Duyurular aşağıdadır .

       06.07.2018 Tarihli İSG Katip Duyurusu

       İşyeri Hekimliği Sözleşmesi Bulunan Kamu Görevlisi Statüsündeki Hekimler İle Aile Hekimleri Hakkında Önemli Duyuru Bilindiği üzere; 1219 Sayılı “Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun” un 12 nci maddesinde “…Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve yöneticilik görevi bulunmayan tabipler ile aile hekimleri, kurum ve kuruluşlarındaki çalışma saatleri dışında ve kurumlarının izniyle aylık otuz saati geçmemek üzere iş yeri hekimliği yapabilir…” hükmü yer almaktadır.
Bu kapsamda, Genel Müdürlüğümüzce yapılacak inceleme ile kamu kurumlarında ya da aile hekimi olarak görev yapmakta olan ve söz konusu hükme aykırı şekilde aylık 30 saatin üzerinde sözleşmesi bulunan hekimler hakkında işlem yapılacaktır.
     Kamuoyuna duyurulur.

     06.07.2018 Tarihli İSG Katip Duyurusu

      İSG Profesyonellerinden İş Kanununa Aykırı Şekilde Fazla Çalışma Yapanlar Hakkında Önemli Duyuru Bilindiği üzere; 4857 sayılı İş Kanununun 63 üncü maddesinde çalışma süreleri düzenlenmekte olup haftalık azami çalışma süresi 45 (kırkbeş) saat olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte; aynı Kanunun 41 nci maddesinde belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, fazla çalışmanın haftalık 45 (kırkbeş) saati aşan çalışmalar olduğu ve yalnızca tam süreli olarak çalışılan işyerinde yapılabileceği belirtilmektedir.
     Bu kapsamda; Genel Müdürlüğümüzce inceleme yapılacak olup tâbi oldukları ilgili Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla işyerlerinde kısmi veya tam süreli olarak çalışan iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personellerinden; yukarıda belirtilen Kanun hükümlerine aykırı şekilde birden fazla işyerinde İSG profesyoneli olarak veya farklı bir unvanla toplam çalışma süresini aşacak şekilde çalıştığı tespit edilen kişiler hakkında işlem yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.


   



Ara